شماره تماس

08632844181

پشتیبانی

info@neginsabzsaveh.com

آدرس فروشگاه

استــان مرکزی ، شهرستـان ساوه ، شهر آوه ، خیابان امیرکبیر ، فروشگاه نگیـــن سبـــز

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه : ساعت 8:00 تا 16:00

پنجشنبه : ساعت 8:00 تا 12:00