شماره تماس

۰۸۶-۴۲۴۳۴۱۸۱

پشتیبانی

info@neginsabzsaveh.com

آدرس فروشگاه

استــان مرکزی ، شهرستـان ساوه ، شهر آوه ، خیابان امیرکبیر ، فروشگاه نگیـــن سبـــز

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه : ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پنجشنبه : ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰