اهمیت کود کلاته

استفاده از کود شیمیایی کلاته برای رشد و نمو گیاه مساله مهمی است که باید به آن توجه گردد. این کود شامل عناصر ریزمغذی ازجمله آهن است. برای تقویت درختان و گیاهان یکبار در ماه می توان از آن استفاده کرد ... ادامه مطلب

اهمیت کود پتاسیم بر روی درختان میوه

کود پتاسیم، تامین کننده مهم پتاسیم درختان در مواقعی که خاک قادر به تامین پتاسیم مورد نیاز خود نباشد، به شمار می رود که برای افزایش کیفیت محصولات باید در برنامه کوددهی درختان میوه قرار گیرد ... ادامه مطلب