بهمن 1401

اتمام رفع تداخلات اراضی تا سال ۱۴۰۲ طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی رئیس سازمان ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ... ادامه مطلب
ادامه مطلب