اتمام رفع تداخلات اراضی تا سال ۱۴۰۲ طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی رئیس سازمان ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ... ادامه مطلب
ادامه مطلب