در بخش کشاورزی کشور در تابستان ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، رشد ۳/۲ درصدی داشته ایم همچنین ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

پیش‌بینی افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی به ۵۰۰ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۵ آقای محمد مهدی برومندی ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

اجرای ۱۹ هزار هکتار کشت قراردادی در استان خوزستان تاکنون از ابتدای سال تا کنون ، کشت قراردادی ... ادامه مطلب
ادامه مطلب