آبان 1400

همه چیز درباره روغن ولک

روغن امولسیون شونده ولک از مجموعه سموم هیدروکربن های آلفاتیک هستند که از روغن پارافین با ترکیبات نفتی به منظورجلوگیری از خسارات باغ های کشاورزی و محصولات آن تولید می شود ... ادامه مطلب