آذر 1398

کرم ساقه خوار ذرت

کرم ساقه خوار ذرت از آفات اصلی محصول ذرت می باشد که در دنیا حدودا به ۲۰۰ نوع گیاه آسیب جدی وارد می کند که محصولات ذرت مناطق شمال و شمال غرب کشور ما نیز مورد خسارت این آفت قرار می گیرند ... ادامه مطلب