[:fa]گزارش سطوح مبارزه با عوامل خسارت زای گندم در استان قم[:]


[:fa]

[us_page_title font=”body” color=”#dd1313″ align=”center”]

مهندس لطیفی زاده مدیر حفظ نباتات استان قم در این خصوص گفت :

[us_single_image image=”7863″ align=”center” animate=”afc” animate_delay=”0.4″]

تاکنون  سطحی در حدود 17000 هکتار با  سن مادر و  1800 هکتار با پوره سن در مزارع گندم و جو استان مبارزه شده است.

همچنین عملیات مبارزه شیمیایی در سطحی بالغ بر 14000 هکتار با  آفت شته و افزون بر  5000 هکتار با بیماری های گندم و جو اجرا شده است.

[:]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.