[:fa]کنه تارتن[:]

[:fa]

زیست شناسی : این آفت زمستان را بسته به شرایط آب و هوائی منطقه به صورت جانور کامل در لابلای بقایای گیاهی،زیر کلوخه ها،روی گیاهان همیشه سبز وعلف های هرز حاشیه مزارع به صورت غیرفعال سپری می نماید. کنه های زمستانی قرمز آجری هستند و در اوایل بهار روی علف های هرز تخم ریزی می کنند. سپس گیاهان زراعی، زینتی، سبزی و جالیز را مورد حمله قرار می دهند.
كنترل رعایت اصول بهزراعي : هرس علف هاي هرز پهن برگ ، تا حد امكان پرهیز از سم پاشي، حفظ رطوبت محیط ، جلو گیري از ایجاد گرد و غبار در باغ ،كوتاه نگهداشتن پوشش گیاهي باغ .تهویه مناسب گلخانه ها .
شیمیایی: برای تصمیم گیری جهت انجام مبارزه شیمیایی از نمونه برداری برگها و شمارش تعداد کنه های روی تعداد معینی برگ استفاده می شود . اگر در هر صد برگ تعداد ده کنه مشاهده شد فاصله ی نمونه برداری دو هفته و اگر تراکم بیشتر از این مقدار باشد فاصله یک هفته باید باشد . از اواخر اردیبهشت تا مرحله قبل از برداشت محصول وجود پنجاه کنه در هرصد برگ به عنوان آستانه اقتصادی مطرح است که بایستی سم پاشی انجام گردد . )به طور كلي شروع مبارزه در صورت 2 – 3 كنه متحرك ویا 20 % آلودگي برگهاي نمونه برداري شده مي باشد.( باغداران بایستی توجه داشته باشند که اگر پس از برداشت محصول گرد
و خاک باغ افزایش یابد ، در اثر آن تراکم جمعیت بطور ناگهانی افزایش یافته و به آستانه اقتصادی خواهد رسید و برگها نیز فرصتی برای سازگار شدن نخواهند داشت .
سموم مورد استفاده
1 بیناپاکریل – 40 % امولسیون 1 / 5 – 1 لیتر در هکتار
2 پروپارژیت – 57 % امولسیون 1 لیتر در هکتار
3 بروموپوربیلات – 20 % امولسیون 1 / 2 لیتر در هکتار
4 آبامكتین – 8 / 1 امولسیون 6 / 0 تا 1 لیتر در هزار
خسارت : از برجسته ترین علائم فعالیت این آفت وجود تارهاي ابریشمي در سطح پشتي برگ گیاهان میزبان مي باشد. بسیاري از كنه هاي تارتن سطح زیرین برگ ها را ترجیح مي دهند و با وارد كردن كلیسر در سلول هاي پارانشیم، محتویات آن را به كمك پمپ حلقي خود به داخل بدن مي كشند. . نشانه هاي مشخص این تغذیه، ظهور نقاط سفید مایل به زرد در سطح رویي برگ مي باشد كه به علت خالي شدن سلول از سبزینه روي مي دهد و به بروز نقطه هاي نامنظم سفید مایل به خاكستري منجر مي گردد. برگ ها هم ممكن است زرد و برنزه شوند. ساقه ها و برگ هاي جوان نكروزه مي شوند. آلودگي شدید به برخي از گونه ها مي تواند سوختن برگ، ریزش برگ، یا حتي مرگ گیاه را در پي داشته باشد. كنه هاي تارتن از طریق جریان هوا از گیاهي به گیاه دیگر منتقل مي شوند. همچنین این انتشار توسط گیاهان آلوده، ابزار یا لباس آلوده هم صورت مي گیرد. كنه هاي تارتن دو لكه اي به گیاهان مجاور منتقل مي شوند، این حالت به ویژه زماني روي مي دهد كه آلودگي بسیار شدید باشد و برگ ها خشك شده باشند.

 [:]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان