[:fa]پسیل پسته ( Agonoscena Pistaciae )[:]

[:fa]

یکی از شایع ترین آفات درخت پسته با اندازه کوچک وعمدتا با رنگ بدن زرد روشن، که معروف به شیره خشک میباشد. این آفت منجر به تولید عسلک هایی از انتهای بدن پوره های خودشده که بعد ازخشک شدن
این عسلک ها در مجاورت هوا، بصورت دانه های شکر مانندی روی برگ ها و زیر درخت میریزد. این آفت زمستان ها بصورت حشره کامل و در اوایل اردبهشت ماه معمولا تخم ریزی میکنند.
روش خسارت:
فرو بردن خرطوم درسطح برگها وتغذیه از شیره گیاهی، درنتیجه ترشح مواد قندی که بعد ازخشک شدن در مجاورت هوا بصورت شکرک دیده میشود که باعث چسبیدن خاک و گردوغبار به سطح گیاه شده و ظاهری
خاک آلود و نامنظم به گیاه میدهد. خسارت اصلی، از دست رفتن شیره گیاهی و ضعف عمومی گیاه ازجمله ریزش برگها، جوانه ها، افزایش درصد پوکی و دهان بستگی میوه و کاهش وزن مغز میوه وهمچنین درمواردی مشاهده لکه های قهوه ای سوخته روی برگها میباشد. ریزش برگها و جوانه های میوه دهنده سال بعد و بسته شدن روزنه های هوایی برگها دراثر ترشح عسلک از دیگر خسارت این آفات میباشد.
خسارت وارده در دو دوره زمانی به حداکثر میرسد:
خرداد ماه: ریزش برگها، خوشه ها، جوانه ها و افزایش میزان پوکی میوه
مرداد ماه: بیشتر سبب افزایش میزان دهان بستگی پسته
زمان کنترل: همزمان با ظهور پوره های کوچک در سطح برگ
نحوه کنترل:
عملیات زراعی:
 1 -شخم زمستانه و پاشکنی درختان
 2- کود دهی
 3 -اصلاح بافت خاک
 4-  آبیاری مناسب
 5 -تغذیه مناسب
 6- رعایت فاصله کشت و تراکم
 7- هرس
 8- مبارزه با علف های هرز
 9- استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار
 10 -کاشت رقم مناسب
دشمنان طبیعی:
زنبورهای پارازیتوید
روش شیمیایی: –
1- ( ایمیداکلوپراید )
2 – کونفیدور ( – 0.4 درهزار هگزافلومورون )کنسالت( – 0.5 تا 0.7 درهزار)
3 -(استامی پراید )موسپیلان
4- ( – 0.25  فوزالن )زولن( 2.5 درهزار)
5 -(اسپیرودیکلون )انویدر( – 0.3 تا 0.4 درهزار  تیاکلوپرید )
6- بیسکایا( – 0.3 تا 0.4 درهزار)
7-( تیاکلوپرید )کالیسپو( – 0.3 درهزار  فن پیروکسی میت )
8- ارتوس ( – 0.5 درهزار)
کلینیک نگین سبز

 [:]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.