گردهمایی بزرگ شرکت نگین سبز ساوه

با حضور کشاورزان پیشرو در شهرستان ساوه و بخش مرکزی (آوه، صالح آباد، اوجان، استوج، یل آباد، عباس آباد) غرق آباد، نوبران، زرندیه و شهر جعفریه- قم

حضور اعضای کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گردهمایی بزرگ شرکت نگین سبز ساوه

حضور مدیران شهرستان ساوه و ائمه جمعه ساوه و آوه در جمع کشاورزان به میزبانی شرکت نگین سبز ساوه

گردهمایی شـرکت نگین سبــز ویژه فـروشگاه داران در استان خوزستان