آیا با نحوه استفاده و زمان مصرف روغن ولک آشنا هستید؟

روغن ولک از گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک هستند که از روغن پارافین با مشتقات نفتی ساخته می شوند.

توجه: روغن ولك در سمپاشی زمستانه به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشکها، شته ها، پسیل، کرمهای جوانه خوار و… روی درختان میوه و آجیلی، انگور، مرکبات، سبزیجات و گیاهان گلخانه ای، محصولات زراعی و گیاهان زینتی استفاده می شود.

روغن ولك با ایجاد لایه نازك، تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شود. بنابراین جهت حصول نتیجه مطلوب تمامی قسمتهاي گیاه بایستی پوشش داده شود. زمان مناسب استفاده از روغن ولک زمستانه یک هفته مانده به تورم جوانه و نیز در دمای معمولی ( یخبندان و یا زیاد گرم نباشد) سمپاشي شود. روغن ولك به صورت استاندارد حاوی ۸۰ درصد پارافین و ۱۸ درصد آب و ۲ درصد امولسیفایر می باشند.


روغن ولک تولید شده در ایران

مشهورترین روغن پارافین که در کشور خودمان تهیه و به کارخانجات سازنده روغن ولك عرضه میشود. پارافین سپهر اصفهان می باشد. بوی پارافین تقریبا شبیه پارافین جامد ( شمع) است برخی سازندگان متاسفانه برای سودجویی بیشتر از گازوئیل جوشانده با اسید سولفوریک اشباع شده به عنوان پارافین استفاده می کنند که بوی گازوئیل روغن ولك ناشی از این است.

برخی سازندگان از موادی بوگیر ( اسانس های خاص) استفاده میکنند که این بو از روغن ولک متصاعد نشود! بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولك به درختان به سبب پارافین استاندارد بایستی روی تنه درختان مثل روغن جال درخشنده شده و این حالت چندین روز پایداری داشته باشد. این باغات از چندین کیلومتر بخوبی قابل تشخیص هستند!

اگر بعد از پاشش نتوانید بین درختان سمپاشي شده با نشده فرقی قایل نشوید روغن ولك بی کیفیت می باشد. روغن ولك های پایه گازوئیلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان می شوند!

اجزای تشکیل دهنده روغن ولک

روغن ولك به صورت مایع غلیظ و به رنگ کرم کم رنگ تا پر رنگ ( بسته به نوع پارافین) می باشد. روغن ولك های بی کیفیتی که حاوی امولسیفایر مناسب نباشند در گالن ته نشین می شوند ( مایع و جامد از هم جدا میشوند) بایستی حالتی یکدست و همزده داشته باشد.

روغن ولك قابلیت اختلاط با بسیاری از آفتکش ها را دارد ولی با قارچکش كاپتان، سموم گوگردی مثل سولفور، آبامكتین، نبایستی اختلاط شود. درصورت نیاز اختلاط سموم حشره كش نفوذی مثل دورسبان، اتیون، و تخم کنه کش آپولو توصیه می شود.

از قارچکشها نیز می توان بردوفیکس و یا نوردوکس را ترکیب و مصرف نمود. از کاربرد دیگر روغن ولك برای تامین نیاز سرمایی درختان پسته (۳۰ تا۴۰ در هزار) است و نیز برخی قارچها از جمله سفیدک سطحی در انگور و نیز در برخی موارد افزایش دوره خواب درخت اگر قبل از بیدار شدن مصرف شود!

هر چند که بیداری درختان اگر با بادهای گرم در بهار همراه شود این مصرف بی تاثیر است! میزان مصرف روغن ولك در باغات بین ۱.۵ تا دو درصد می باشد. بیشتر از این مقدار تا ۴ درصد در زمستان هیچ آثار سویی نداشته است ولی جدا از سمپاشی خالص روغن باید اجتناب کرد. جهت تهیه محلول سمپاشي نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشي که تا نصف آب دارد اضافه شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.