شته های غلات: این شتــه علاوه بر گندم از جــو، چاودار و سایــر گرامینه ها تغذیه میکند.
این آفت پس از استقرار بر روی گیاه و تغذیه از شیره گیاهی باعث پیچیدگی و غیر طبیعی شدن برگ ها و توقف رشــد و ضعیف شدن بوته میشود.
شتــه ها ناقل برخی از بیماری های ویروسی نیز می باشند.

 

مدیریت مبارزه
مبارزه زراعــی: حذف گرامینــه های میزبان، تنظیم تاریخ کاشت، رعایت آبیاری صحیح، کوددهی به موقع، کاربرد کود ســرک، استفاده از ارقام مقاوم

مبارزه شیمیایــی: هنگامی که 10 درصــد گیاهان در مرحــله ساقه رفتن تا خوشــه دهی به شتــه آلوده شده باشند مبارزه شیمیایی توصیه میشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *