زمان استفاده از سم بردوفیکس جهت پیش گیری از بیماری ها :

بهترین زمان استفاده از سم بردوفیکس و یا ترکیب بردو قبل از آلوده شدن گیاه به آفت است و به شرح زیر است :

◀️ بهترین زمان سم پاشی پس از ریزش برگ ها با محلول بردوفیکس و باغلظت 10 در هزار.
◀️ مرحله بعد قبل از جوانه زنی به نسبت 10 در هزار اواخر اسفند.
◀️ بعد از تشکیل میوه و به نسبت 5 در هزار.
◀️ یک لیتر محلول بردو را روی 10 متر مربع پاشش کنید.
◀️ متناسب با سطح کشاورزی، باغ یا باغچه ی خود محلول سازی انجام دهید.

 

نگین سبز ساوه

نگین سبز ساوه

نگین سبز ساوه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.